Petycja za prawem do godnego życia niesamodzielnych dorosłych osób z niepełnosprawnością

Zwracamy się do Pani Premier z petycją, aby w Polsce w pełni realizowano postanowienia Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych w stosunku do osób niepełnosprawnych od urodzenia, niesamodzielnych, zależnych od wsparcia innych...

Pełna treść petycji na petycjeonline.com

[unex_ce_button id="content_0qdph8jb5,column_content_rra71tsto" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="0px" button_bg_color="#ffd300" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="30px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://www.petycjeonline.com/emb/159213" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]PRZECZYTAJ I PODPISZ[/ce_button]